วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2567

| 715 view

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ในงานติดต่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเทศ/ประเด็นในความดูแลของกรมเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่วงเวลา (รายเดือน) จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง)
ตุลาคม 2565 0
พฤศจิกายน 2565 0
ธันวาคม 2565 0
มกราคม 2566 0
กุมภาพันธ์ 2566 0
มีนาคม 2566 0
เมษายน 2566 0
พฤษภาคม 2566 0
มิถุนายน 2566 0
กรกฎาคม 2566 0
สิงหาคม 2566 0
กันยายน 2566 0

*ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมเอเชียตะวันออกไม่มีการให้บริการในรูปแบบ E-Service