วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 276 view

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมเอเชียตะวันออก

ปีงบประมาณ การดำเนินงาน
2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2567 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567