ส่งเอกสารถึงกรมเอเชียตะวันออก รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [email protected] และต้นฉบับตามช่องทางไปรษณีย์

ข่าววิ่ง   2

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
อธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ดูทั้งหมด
บทความ/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกดูทั้งหมด
การพัฒนาขีดความสามารถด้าน AI ของสิงคโปร์

การพัฒนาขีดความสามารถด้าน AI ของสิงคโปร์

ข่าวดีรับฤดูผลไม้ไทย ท่าเรือชินโจวกว่างซีเพิ่มท่าเรือเป็น 5 เที่ยวต่อสัปดาห์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวและโอกาสความร่วมมือของไทย

BIC Insight : ส่องความคืบหน้าโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงประชิดเวียดนาม เส้นที่ 2 ของกว่างซี (จีน)

ดูทั้งหมด
ติดตามข่าวสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด