ประกาศรับสมัครงานดูทั้งหมด
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2567 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม และติมอร์-เลสเต)

9 พ.ค. 2567

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 22/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นและไทย - เกาหลีใต้

22 ก.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 21/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ

22 ก.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 18/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและไทย-เกาหลีใต้

15 ก.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 16/2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานโครงการภายใต้ภารกิจของกรมเอเชียตะวันออก

1 ก.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 15/2566 เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและไทย-เกาหลีใต้

17 ส.ค. 2566

ดูทั้งหมด