วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 18,820 view

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก (หรือทะเลญี่ปุ่น) ทิศตะวันตกติดกับทะเลเหลือง และทิศใต้ติดกับช่องแคบเกาหลี
 

พื้นที่

100,339 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 5 ของไทย) มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี


เมืองหลวง

กรุงโซล


ประชากร

51.83 ล้านคน

โดยประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีที่มีชาติพันธุ์และภาษาพูดเดียวกันและเป็นชาวต่างชาติประมาณ 1.98 ล้านคนภาษาราชการ

ภาษาเกาหลี


ศาสนา

คริสต์ศาสนา ร้อยละ 43.9 (นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 19.7 นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 7.9) พุทธศาสนา ร้อยละ 15.5 ลัทธิขงจื๊อ ร้อยละ 1 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1ประมุข

นายยุน ซ็อก-ย็อล


ผู้นำรัฐบาล

นายฮัน ด็อก-ซู


รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายปัก จิน


ระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (สภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนายยุน ซ็อก-ย็อล (Yoon Suk-yeol) ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565


เขตการปกครอง

ประกอบด้วย 9 จังหวัด (ซึ่งประกอบด้วย 1 เขตปกครองพิเศษเกาะเชจู) และ 7 เมืองมหานคร


วันชาติ

(วันก่อตั้งชาติ) 3 ตุลาคม


วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

1 ตุลาคม 2501


หน่วยเงินตรา

วอน (1000 วอน / 0.026 บาท) (สถานะ 20 ตุลาคม 2565)


ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2564)


รายได้ประชาชาติต่อหัว

34,757.7 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2564)


การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 4.0 (ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ร้อยละ 2.38)


สินค้านำเข้าสำคัญ

กิจการเครื่องจักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์


สินค้าส่งออกสำคัญ

น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้านำเข้าที่สำคัญของประเทศไทย คือ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ