วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2567

| 1,209 view

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน จำนวนเรื่อง ประเภทเรื่อง หน่วยงาน สถานะการดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2565 0 - - 0 0
พฤศจิกายน 2565 0 - - 0 0
ธันวาคม 2565 0 - - 0 0
มกราคม 2566 0 - - 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 0 - - 0 0
มีนาคม 2566 0 - - 0 0
เมษายน 2566 0 - - 0 0
พฤษภาคม 2566 0 - - 0 0
มิถุนายน 2566 0 - - 0 0
กรกฎาคม 2566 0 - - 0 0
สิงหาคม 2566 0 - - 0 0
กันยายน 2566 0 - - 0 0
รวมทั้งหมด 0 -       -      0 0

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) กรมเอเชียตะวันออกไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต