วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 2,569 view

ที่ตั้งกรมเอเชียตะวันออก : 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400

เบอร์ติดต่อ :
 0-2643-5194 (สำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก)

โทรสาร : 
0-
2643-5193

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
[email protected]

การโดยสารรถประจำทาง : 
ลงป้ายกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยสาย ปอ 509, ปอ 503 , ปอ 157 , ปอ 97, 97, ปอ 92 , 92, 157, ปอ 72 , 72, 8