สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีเฉลิมฉลองการบูรณะรูปปั้นช้างพระราชทาน ณ Saigon Zoo and Botanical Garden ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยและเวียดนาม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีเฉลิมฉลองการบูรณะรูปปั้นช้างพระราชทาน ณ Saigon Zoo and Botanical Garden ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยและเวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2567

| 413 view
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการบูรณะรูปปั้นช้างพระราชทาน ณ Saigon Zoo and Botanical Garden ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยและเวียดนาม โดยมี Ms. Nguyen Thi Viet Ha ผู้แทนกรมวัฒนธรรมและการกีฬา นครโฮจิมินห์ Mrs. Huynh Thu Thao, Chairwoman of the Board of Members of Saigon Zoo and Botanical Garden กงสุลใหญ่สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย ข้าราชการทีมประเทศไทย ผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Cham) ผู้แทนภาควิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ (USSH) ผู้แทนหน่วยงานเวียดนามที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ อินโดนีเซีย และ ลาว เข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของรูปปั้นช้างพระราชทาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพที่ใกล้ชิดและยั่งยืนระหว่างไทยและประเทศผู้รับ ซึ่งปัจจุบันมีรูปปั้นช้างพระราชทาน เพียง ๓ แห่งในโลก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ได้พระราชทานรูปปั้นช้างสำริดให้กับอินโดนีเซีย และ สิงคโปร์ ในโอกาสเสด็จเยือนทั้งสองประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) พระราชทานรูปปั้นช้างสำริดให้กรุงไซง่อน เมื่อครั้งเสด็จเยือนอินโดจีนเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ใน Saigon Zoo and Botanical Gardens นครโฮจิมินห์
 
ทั้งนี้ โดยที่ปี ๒๕๖๖ เป็นปีครบรอบ ๑๐ ปี การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยและเวียดนาม สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Saigon Zoo and Botanical Gardens หอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Cham) และชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ ดำเนินโครงการบูรณะรูปปั้นดังกล่าว เพื่อให้มีกลับมามีสภาพสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามที่ยั่งยืนสืบไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ