อธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

| 118 view

     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนศรีอยุธยา โดยมีพล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีฯ

    ในโอกาสนี้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ๗๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด        ทั่วประเทศ โดยมีการนำต้นไม้ประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศมาปลูกในครั้งนี้

    อนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการมิตรไมตรีศรีสัมพันธ์เฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ