รายการ "MFA Update" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 67 เวลา 09.15 - 09.30 น. ในหัวข้อ “Minister of the International Department of the Central Committee of the Chinese Communist Party’s Visit to Thailand”

รายการ "MFA Update" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 67 เวลา 09.15 - 09.30 น. ในหัวข้อ “Minister of the International Department of the Central Committee of the Chinese Communist Party’s Visit to Thailand”

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2567

| 172 view

11E08527-4D0B-4685-8715-5BE8BFCD686B

รายการ "MFA Update" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 67 เวลา 09.15 - 09.30 น.

“Minister of the International Department of the Central Committee of the Chinese Communist Party’s Visit to Thailand”

Interview Ms. PENSOM LERTSITHICHAI, Deputy Director-General, Department of East Asian Affairs

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=oFDknk&v=319521514131082&rdid=GMpAX2gaDqKW8XGz