รายการ “MFA Update” ทาง FM 88 MHz ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 09.15 – 09.30 น. ในหัวข้อ “The 5th Joint Commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Vietnam"

รายการ “MFA Update” ทาง FM 88 MHz ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 09.15 – 09.30 น. ในหัวข้อ “The 5th Joint Commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Vietnam"

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2567

| 159 view

 

584059

รายการ “MFA Update” ทาง FM 88 MHz

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.15 – 09.30 น.

“The 5th Joint Commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Vietnam"

Interview Mr. Vorapun Srivoranart,
Deputy Director-General of the Department of East Asian Affairs


https://www.facebook.com/share/v/U7avNkBAKpzcxSLg/?mibextid=oFDknk